Informasjon om håndtering av koronaviruset i Sellit AS

Sellit AS har stor respekt for myndighetenes smittevernregler, og vi forsikrer om at vi strekker oss langt, for selv å bidra til trygge gjennomføringer av salgskurs der vi streber etter å beskytte oss selv, kursdeltagere og øvrige samarbeidspartnere.

 

Vi har iverksatt følgende tiltak:

 

  • Våre kursledere vil utsette kurs, og gå i karantene, ved symptomer på sykdom. Håndvask, avstand og øvrige smittevernregler vil selvsagt følges nøye.
  • Alle kunder bes bekrefte at smittevernregler følges av de ansatte før kurs, at de ansatte holder seg hjemme ved symptomer, at hyppig håndvask og minst 1 meters avstand kreves gjennom hele kursdag.
  • Sellit vil også kreve tilstrekkelige smitteverntiltak som tilstrekkelig plass (minimum 1 meter) mellom kursdeltagere, tilgang på Antibac/håndvask og trygg gjennomføring av eventuell matservering fra oppdragsgiver eller konferansetilbyder.
  • Dersom det blir vanskelig å gjennomføre kurs som planlagt i møterom, kan vi også tilby digitale kurs via MS Teams etter nærmere avtale.

 

Vi fortsetter å overvåke situasjonen til COVID-19 løpende og vil innføre ytterligere tiltak dersom det blir nødvendig.

 

Takk for tilliten! Ta vare på deg og dine!