Rådgivning

Mange av våre kunder ønsker å bruke Sellit både som personlige rådgivere for selgere og som bedriftsrådgivere for å utnytte bedriftens potensial.
Vi har lang erfaring fra mange bransjer, hvor våre kunder har løst mange utfordringer og økt salget i samarbeid med Sellit. Disse erfaringene kan du også dra nytte av i din bedrift.
Da tillit til Sellit som rådgivere er nødvendig før oppstart, kommer ønsket om rådgivning ofte som en oppfølging av et gjennomført salgskurs.
Vi er opptatt av å gi deg fremgang og resultater, og måler vår suksess i din suksess.

Personlig rådgivning

Vi hjelper dine selgere med personlig utvikling gjennom samtale, trening og personlig rådgivning i kundebesøk. Ved å sette av tid til hver selger, vil vi kunne tilpasse treningen til hver av selgernes behov, slik at selgerens personlige mål blir innfridd.
Sellit har også erfaring med personlig rådgivning for ledere for å få hjelp til motivasjon og optimalisering av ansatte.

Rådgivning i gruppe

Ofte kan organisasjoner dra nytte av å ha med Sellit i salgsmøter og ledermøter for å stake ut bedriftens mål, strukturere salgsarbeid og øke motivasjonen. Grupper kan bestå av små bedrifter, butikker, avdelinger, ledergrupper, styrer med flere.